Semináře a přednášky

V rámci projektu byly uspořádány dva semináře pro cílové skupiny, které mohou ovlivňovat vývoj ochrany velkých šelem u nás. Jde o skupiny obyvatel, které jsou klíčové při snaze o zvyšování akceptovatelnosti přítomnosti velkých šelem v naší krajině.

První seminář pro Čechy se uskutečnil v Horní Plané 8.9.2015, druhý seminář pro Moravu se uskutečnil 15.3.2016 v obci Vidče u Rožnova pod Radhoštěm.

Pro odbornou i laickou veřejnost je připravován cyklus přednášek tematicky se dotýkajících výzkumu i problematiky ochrany velkých šelem v kontextu střední Evropy.

Seminář: Budoucnost velkých šelem v ČR, I. (Čechy)

První ze dvou informačních seminářů, pořádaných v rámci projektu " Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého“, se konal dne 8. 9. 2015 v rekreačním zařízení VLS s. p. na Olšině u Horní Plané na Šumavě...