Partner projektu

Ústav biologie obratlovců Akademie věd ČR, v.v.i.

Hlavní řešitel

Prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Další řešitelé

Mgr. Miroslava Barančeková, Ph.D.

RNDr. Miloslav Homolka, CSc.

Mgr. Jarmila Krojerová-Prokešová, Ph.D.