Kontakt

Katedra myslivosti a lesnické zoologie

Fakulta lesnická a dřevařská

Česká zemědělská univerzita v Praze

Kamýcká 125

165 21 Praha 6 Suchdol

Kontaktní osoba:

Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.

Tel.: +420 775 353 899

Email: cerveny@fld.czu.cz; jezekm@fld.czu.cz

www.czu.cz

 

Ústav biologie obratlovců AV ČR, v.v.i.

Květná 8

603 65 Brno

Kontaktní osoba:

Prof. RNDr. Petr Koubek, CSc.

Tel.: +420 723 388 016

Email: koubek@brno.cas.cz; krojerova@ivb.cz

www.ivb.cz