Seminář: Budoucnost velkých šelem v ČR, II. (Morava)

Druhý ze dvou plánovaných seminářů, uskutečněných v rámci projektu " MGSII-40 Plán péče pro rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého“ se konal dne 15. 3. 2016 v přednáškovém sálu restaurace Kino Club Milano ve Vidči, vzdálené přibližně 4 km od Rožnova pod Radhoštěm. Organizován byl řešiteli projektu, tj. Fakultou lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze a Ústavem biologie obratlovců Akademie věd ČR v Brně, ve spolupráci se Správou CHKO Beskydy.

Semináře se účastnilo celkem 58 zájemců, z nichž 51 zastupovalo různé organizace: Ministerstvo životního prostředí ČR, Krajské úřady Moravskoslezského a Zlínského kraje, Městský úřad Vsetín, Biskupské lesy BOO Ostrava, Okresní myslivecký spolek Vsetín, Myslivecké spolky Vidče, Dinotice a Hutisko-Soláň, Agenturu ochrany přírody a krajiny - Praha, České Budějovice, Olomoucko, Jeseníky a Beskydy, Národní park Podyjí, Středoevropský institut ekologie zvěře, Hnutí Duha, ČSOP Salamandr, ČSOP Radhošť, Ústav ochrany lesa a myslivosti Mendelovy univerzity v Brně, Výzkumný ústav veterinárního lékařství, Přírodovědeckou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, Ústav biologie obratlovců Akademie Věd ČR a Fakultu lesnickou a dřevařskou ČZU v Praze. Semináře se dále účastnilo i šest soukromých osob.

Celkem zaznělo šest odborných přednášek a čtyři přednášky zabývajících se problematikou z praxe. Diskuze, která se konala po skončení přednáškového bloku, nastínila další problémy, které koexistence velkých šelem a člověka sebou přináší. Návrh řešení těchto konfliktních situací bude součástí připravovaného programu péče pro velké šelmy.

        Uvítání účastníků semináře - foto J. Červený

        Přednáškový sál restaurace Kino Club Milano - foto J. Červený

        Přednášející Jana Zmeškalová (MŽP) - foto F. Jaskula

        Přednášející Luděk Bufka (NP Šumava) - foto F. Jaskula

        Přednášející Jarka Krojerová (UBO) - foto F. Jaskula

        Přednášející Mirek Kutal (Hnutí Duha) - foto F. Jaskula

      Přednášející Petr Koubek (UBO) - foto F. Jaskula

         Přednášející Josef Országh (OMS Vsetín) - foto J. Červený

        Přednášející Pavel Forejtek (Středoevropský institut ekologie zvěře) - foto J. Červený

        Přednášející Lenka Peichlová (KÚ Moravskoslezského kraje) - foto J. Červený

        Přednášející Michal Bojda (Hnutí Duha) - foto J. Červený