XVI. Epizootologický význam velkých šelem

Budou využita vlastní dosud nepublikovaná data o parazitologickém vyšetření rysa ostrovida a vlka. V uplynulých 15 letech bylo úplnou parazitologickou pitvou vyšetřeno celkem 9 rysů a 1 vlk. Získané výsledky budou konfrontovány s údaji z parazitologických vyšetření stejných druhů šelem na Slovensku a v dalších státech střední Evropy. Analýza těchto údajů bude využita ke specifikaci epizootologického významu velkých šelem v ČR.