XIII. Stanovení rizikových faktorů přežívání populací velkých šelem

Podíl jednotlivých rizikových faktorů bude specifikován na základě databáze případů úhynů velkých šelem od roku 1996, na základě analýzy vnitropopulačních charakteristik populací velkých šelem (genetická variabilita, prostorová aktivita, pohlavní struktura atd.) a na základě analýzy prostředí. Bude vytvořen komplexní přehled a rozbor existujících a potenciálních faktorů ohrožujících přežívání populací velkých šelem.