XII. Vliv velkých šelem na chov hospodářských zvířat a včel

Jedním z důvodů negativního postoje obyvatel k velkým šelmám jsou hospodářské škody, které rys, medvěd a vlk můžou působit. Pro vytvoření ucelené informace o existujících konfliktech s hospodářskými zvířaty a včelstvy budou kontaktovány a požádány o spolupráci a poskytnutí údajů příslušné orgány státní správy a příslušné správy chráněných území, kde byly od roku 2000 zaznamenány případy škod na hospodářském zvířectvu a včelách. K doplnění výsledků bude využito také vlastní databáze. Jednotlivé případy budou analyzovány tak, aby bylo možné formulovat návrhy opatření zamezujících, nebo alespoň minimalizujících rozsah a výši škod, které velké šelmy na hospodářském zvířectvu a včelách ročně v ČR způsobí.