VIII. Potravní ekologie medvěda hnědého

Potravní ekologie medvěda hnědého

Nejvíc vzorků pro analýzy trusu velkých šelem se již tradičně získávají v průběhu zimního monitoringu. Vzhledem k zimnímu spánku medvěda je ale tato možnost získat vzorky minimální. Soubor vzorků trusu medvěda hnědého, který je k dispozici, je proto menší než u ostatních dvou druhů velkých šelem. Pro zhodnocení složení potravy medvěda hnědého budou použity stejné metody jako u dalších dvou druhů.