VI. Potravní ekologie rysa ostrovida

Důležitou součástí výzkumu biologie a ekologie jakéhokoliv druhu je studium jeho potravní ekologie – potravních nároků, potravních zdrojů a složení potravy. V průběhu předchozího výzkumu byl sesbírán soubor vzorků trusu, které byly následně analyzovány pomocí mikroskopických a makroskopických metod. Tento soubor bude ještě rozšířen a bude zhodnoceno složení potravy rysa ostrovida na území ČR. V předchozích projektech byli jedinci rysa v Beskydech a na Šumavě sledování pomocí GPS telemetrie, u jednoho jedince sledování stále pokračuje. Díky přesnosti této technologie bylo možně dohledat několik desítek zbytků kořisti. Tyto data budou společně s daty z analýzy trusu použita ke zhodnocení složení potravy rysa a jeho potravních nároků.