V. Výskyt vlka obecného a jeho případná hybridizace se psem domácím v ČR

Molekulárně genetické metody pomohou získat dalších potřebné údaje o výskytu vlka v České republice. Cílem analýz bude nejen s jistotou potvrdit jeho přítomnost na zkoumaných lokalitách, ale především odhalit potenciální rizika, ohrožující populaci tohoto druhu. Kromě již zmíněné nízké genetické variability a příbuzenského křížení (podobně jako v případě rysa) jde především o hybridizaci s domácím psem (riziko volně žijících a toulajících se psů). Genetická analýza umožní zhodnocení stupně tohoto rizika.