IX. Potravní kompetice mezi velkými šelmami navzájem i s jinými druhy šelem

Na území ČR je v současnosti jen jedna lokalita, kde se nacházejí všechny tři druhy velkých šelem společně, a to jsou Beskydy. I když se zde trvale vyskytuje jen populace rysa ostrovida, medvěd hnědý a vlk obecný se zde vyskytují pravidelně a může tak mezi všemi třemi druhů docházet k potravní kompetici. Její existence a případný stupeň překryvu potravních nik budou zhodnoceny na základě srovnání výsledků potravní analýzy trusu všech tří druhů velkých šelem.