III. Zpracování existujících dat o biologii a ekologii všech tří druhů velkých šelem

Nejen pro přípravu a zpracování programu péče nebo návrhu vhodných managementových opatření je potřebné vycházet z komplexního souboru dat o biologii a ekologii daného druhu. Cílem této aktivity je zhotovení literární rešerše, ve které budou přehledně zpracována nejnovější data z biologie všech tří druhů velkých šelem. Tato data budou doplněna o údaje, získané výzkumem rysa ostrovida a velkých šelem obecně, od roku 1996 do roku 2014. Jedná se o unikátní informace, z velké části dosud nepublikované.