II. Výskyt všech tří druhů velkých šelem v ČR

Znalost rozšíření a početnosti druhu, pro který se záchranný program nebo plán péče připravuje, je zásadní informací pro přípravu návrhů jakýchkoliv dalších ochranářských a managementových opatření. Cílem aktivity je vytvoření map aktuálního rozšíření všech tří druhů velkých šelem v České republice. Pro jejich vytvoření a pro odhad početnosti všech tří druhů velkých šelem budou zpracována data z dotazníkových akcí a data z pravidelných zimních sčítání, která organizují jednotlivé CHKO či NP, kde se velké šelmy vyskytují. Budou také využity vlastní databáze, kde jsou soustředěny nálezy či pozorování z míst, která nemonitorují CHKO. Dále budou využita všechna vlastní data o výskytu velkých šelem, která byla získána v průběhu řešení předchozích projektů v různých oblastech ČR s použitím několika různých metod (monitoring pobytových znaků, monitoring pomocí fotopastí, telemetrické sledování, genetické analýzy). Při tvorbě map rozšíření budou použity zejména standardní způsoby zobrazení v kvadrátové síti, zároveň budou rozlišeny základní kategorie výskytu.