I. Zpracování základních informací o taxonomii a celkovém rozšíření druhů

Pro přípravu a zpracování jakéhokoliv záchranného programu nebo programu péče je potřebné mít k dispozici souhrnná data o taxonomii a rozšíření cílových druhů. Cílem této aktivity je zpracování dostupných dat, literárních i vlastních, o taxonomii rysa ostrovida, vlka obecného a medvěda hnědého a zhotovení komplexního přehledu o jejich historickém a recentním rozšíření v rámci celého areálu jejich výskytu.